Mangaanoxide

Beschikbaarheid

Mangaanoxide is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

MnO

CAS-registratienummer

1344-43-0

Vraag een prijsopgave

Mangaanoxide

Distributeur van chemische producten op basis van mangaanoxide hoge graad van zuiverheid, mangaanoxide, mangaanmonoxide

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Mangaanoxide is een groen poeder.

Oplosbaarheid

Mangaanoxide is niet-oplosbaar in water; het is daarentegen bijzonder oplosbaar in zuren.

Gebruik

Mangaanoxide wordt gebruikt als grondstof voor de bereiding van andere zouten en stoffen op basis van mangaan.

Classificatie

Mangaanoxide is schadelijk en heeft een specifieke graad van gevaarlijkheid voor de mens en het milieu: Mangaanmonoxide is irriterend voor de ogen en ademhalingswegen en is schadelijk bij inname.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Mangaanoxide hoge graad van zuiverheid, mangaanoxide, mangaanmonoxide