Koperjodide

Beschikbaarheid

Koperjodide is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

Cul

CAS-registratienummer

7681-65-4

Vraag een prijsopgave

Koperjodide

Distributeur van chemische producten op basis van koperjodide

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Koperjodide doet zich voor in de vorm van beige kristallen.

Oplosbaarheid

Koperjodide is niet oplosbaar in water.

Gebruik

Koperjodide wordt gebruikt als grondstof voor katalysatoren en wordt meerbepaald gebruikt als katalysator in de galvanische industrie.

Classificatie

Koperjodide is irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid; toxisch voor waterorganismen; irriterend en gevaarlijk voor het milieu.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Koperjodide