Indiumtrichloride

Beschikbaarheid

Indiumtrichloride is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

InCI3

CAS-registratienummer

10025-82-8

Vraag een prijsopgave

Indiumtrichloride

Distributeur van chemische producten op basis van indiumtrichloride, indiumchloride(iii)

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Indiumtrichloride doet zich voor als een wit kristallijn poeder.

Oplosbaarheid

Indiumchloride is bijzonder oplosbaar in water en tetrahydrofuraan(THF).

Gebruik

Indiumtrichloride wordt gebruikt voor de oppervlaktebehandeling van metalen.

Classificatie

Indiumchloride is toxisch bij inname, veroorzaakt ernstige brandwonden aan de huid en oogletsels.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Indiumtrichloride, indiumchloride(III)