Tungstik Asit

Müsaitlik

volframik asit, orto-tungstik asit. için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. volframik asit, orto-tungstik asit. çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

H2W04

CAS Registry Number

7783-03-1

Tungstik Asit ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Tungstik asit çok açık sarı veya grimsi-sarı bir toz olarak bulunur.

Çözünürlük

Hidroflorik asit hariç, çoğu asitte ve suda çözünmez. Tungstik asit, konsantreli alkali hidroksit çözeltilerinde ve amonyakta çözünür.

Kullanımları

Tungstik asit, tekstil endüstrisinde, tungsten filamanı üretiminde ve plastik malzemeler ile pigmentlerin üretiminde kullanılır.

Sınıflandırma

Tungstik asit gözleri ve cildi tahriş eder.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Tungstik Asit çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Volframik asit, orto-tungstik asit.