Selenyum Dioksit

Müsaitlik

selenyum bioksit için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. selenyum bioksit çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

SeO2

CAS Registry Number

7446-08-4

Selenyum Dioksit ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Selenyum dioksit beyaz kristal bir katı madde olarak görülür.

Çözünürlük

Selenyum dioksit su içinde çok çözünürdür.

Kullanımları

Selenyum dioksit, katalizör olarak ve elektrokaplama endüstrisinde hammadde olarak kullanılır.

Sınıflandırma

Selenyum dioksit, teneffüs edilmesi ve yutulması halinde zehirlidir; birikimli etki tehlikesi bulunur; suda yaşayan organizmalar için çok zehirlidir ve akuatik ortamlar için uzun süreli olumsuz etkilere neden olur.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Selenyum Dioksit çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Selenyum bioksit