Amonyum Perhenat

Müsaitlik

apr katalitik sınıfı, amonyum tuzu, perhenik asit için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. apr katalitik sınıfı, amonyum tuzu, perhenik asit çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

NH4ReO4

CAS Registry Number

13598-65-7

Amonyum Perhenat ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Amonyum perhenat, erime sıcaklığında ayrışan, beyaz katı (kristal veya toz) bir haldedir.

Çözünürlük

Perhenik asitin amonyum tuzu 62 g/l (20 °C) değerler ile suda çözünür.

Kullanımları

Amonyum perhenat, endüstriyel katalizörler hazırlamak için özellikle de petrol arıtımında kullanılır.

Sınıflandırma

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 3, 14, 15 maddeleri esas alın.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Amonyum Perhenat çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

APR katalitik sınıfı, amonyum tuzu, perhenik asit