Lityum Metal

Müsaitlik

lityum metal için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. lityum metal çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

Li

CAS Registry Number

7439-93-2

Lityum Metal ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Lityum gümüşi beyaz-gümüş bir metaldir.

Çözünürlük

Lityum, seyreltik asitler içerisinde yavaşça çözünür.

Kullanımları

Lityum, nükleer alanda, ilaç endüstrisinde, cam ve seramik endüstrisinde kullanılmaktadır.

Sınıflandırma

Lityum metal, gaz çıkışı olan su ile reaksiyona girer; çok yanıcıdır, yanıklara neden olur ve aşındırıcıdır.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Lityum Metal çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Lityum metal