Kalay Oksit

Müsaitlik

stannik oksit, kalay(iv) oksit, kalay dioksit. için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. stannik oksit, kalay(iv) oksit, kalay dioksit. çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

SnO2

CAS Registry Number

18282-10-5

Kalay Oksit ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Kalay oksit beyaz bir tozdur.

Çözünürlük

Stanik oksit suda çözünmez, ancak konsantre sülfürik asit, hidroklorik asit içinde çözünür. Kalay diyoksit güçlü indirgeyici maddelere kuvvetli tepki verir ve klor trifluorid ile uyuşmaz.

Kullanımları

Kalay oksit seramik endüstrisinde pigment olarak kullanılır.

Sınıflandırma

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 3, 14, 15 maddeleri esas alın.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Kalay Oksit çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Stannik oksit, kalay(iv) oksit, kalay dioksit.