Sodyum İyodat

Müsaitlik

sodyum iyodat için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. sodyum iyodat çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

NaIO3

CAS Registry Number

7681-55-2

Sodyum İyodat ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Sodyum iyodat beyaz kristal bir tozdur.

Çözünürlük

Sodyum iyodat suda ve asetonda çözünür.

Kullanımları

Sodyum iyodat esas olarak ilaçlar ve dezenfektanlar için kullanılır.

Sınıflandırma

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 3, 14, 15 maddeleri esas alın.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Sodyum İyodat çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Sodyum iyodat