İndiyum Triklorür

Müsaitlik

İndiyum(iii) klorür. İndiyum triklorür. için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. İndiyum(iii) klorür. İndiyum triklorür. çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

InCI3

CAS Registry Number

10025-82-8

Bir teklif için şimdi isteyin

İndiyum Triklorür

İndiyum Triklorür ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

İndiyum triklorür, beyaz kristal bir tozdur.

Çözünürlük

İndiyum triklorür suda ve tetrahidrofuranda (THF) çok çözünürdür.

Kullanımları

İndiyum triklorür metal yüzey işlemlerinde kullanılır.

Sınıflandırma

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 3, 14, 15 maddeleri esas alın.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

İndiyum Triklorür çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

İndiyum(III) klorür. İndiyum triklorür.