Bizmut Naftenat

Müsaitlik

Naftenik yağdaki Bizmut Naftenat’ın konsantrasyonu %15 ile %28 (Bi) arasında değişmektedir. Bizmut Naftenat genelde bidonlar (200l) ya da IBC (ara yığın taşıyıcı 1000l) halinde tedarik edilmektedir. Özel ambalajlar talep üzerine yapılabilmektedir

Formül

Bilgi yok

CAS Registry Number

85736-59-0

Bizmut Naftenat ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Bizmut Naftenat koyu kahverengi sıvı halindedir.

Çözünürlük

Bilgi bulunmamaktadır

Kullanımları

Bizmut Naftenat yağlayıcı madde ve yağlayıcı madde katkısı olarak kullanılmaktadır.

Sınıflandırma

Bizmut Naftenat deride alerjik reaksiyonlara ve gözde ciddi tahrişe neden olabilir.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Bizmut Naftenat çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

naftenik asit bizmut tuzu