Politica de confidentialitate potrivit art. 13 din RGPD pentru datele colectate direct de la persoana interesata

Regulamentul European in materie de protejare a datelor cu caracter personal (RGPD) la art. 13, paragraf 1, obliga la informarea persoanei interesate, in cazul unei colectari directe a datelor sale, asupra elementelor fundamentale ale prelucrarii datelor, specificandu-le la § 1, literele a/f.

Societatea noastra indeplineste aceste conditii pe deplin si va informeaza dupa cum urmeaza:

1-A) operatorul de date cu caracter personal este societatea TODINI AND CO. SPA,

Cu sediul in: MONZA 20900 (MB) C.SO MILANO, 46
E-mail: privacy@todini.com
Telefon: 039-2302495

1-B) Datele sunt colectate cu urmatoarele scopuri:

A caror baza juridica se intemeiaza pe:

1-C) Destinatarii sau eventualele categorii de destinatari sunt:

1-D) Datele ar putea fi transmise in afara spatiului UE sau catre o organizatie internationala pe baza normelor obligatorii ale societatii ( art.47) fiind Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana, cu caracter legal obligatoriu care se aplica tuturor membrilor interesati ai grupului intreprinzatorilor care desfasoara o activitate economica obisnuita, inclusiv angajatii acestora si de asemenea aceste raporturi confera in mod expres persoanelor interesate drepturile prevazute de RGPD referitoare la prelucrarea datelor personale;

Informatii suplimentare ulterioare necesare pentru garantarea unei prelucrari a datelor, corecte si transparente:

2-A) Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal aflate in bazele de date si care se refera la:

Durata de pastrare a datele referitoare la potentiali clienti/furnizori

Durata de pastrare a datelelor referitoare la clienti/furnizori

2-B) Va informam de existenta dreptului Dvs. de a ne solicita accesul la datele Dvs. cu caracter personal, de rectificare, de stergere a acestora, de limitare a prelucrarii datelor care va privesc, de opozitie la prelucrarea acestora, de portabilitate a datelor;

2-C) Va este recunoscut dreptul de a depune reclamatie la o autoritate de control.

2-D) Comunicarea datelor Dvs: