Privacy policy

In aceasta pagina sunt descrise modalitatile de administrare ale site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care il consulta.

Este vorba de o nota informativa redactata conform art.13 din Regulamentul UE 2016/679 in materie de protectie a datelor cu caracter personal a celor care interactioneaza cu serviciile si paginile web ale site-ului accesibile pe cale telematica la adresa: todini.com care corespunde paginii initiale a site-ului.

Nota de informare este redactata in mod exclusiv cu privire la site-ul din obiect si la partile acestuia. Aceasta nu poate fi extinsa la alte site-uri sau pagini care nu apartin site-ului respectiv consultat de utilizator prin intermediul unui link.

In urma unei simple consultari a acestui site sau a interactionarii cu acesta pot fi prelucrate date referitoare la persoane identificate sau identificabile.

Operator de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este societatea Todini and Co. S.P.A cu sediul in Corso Milano 46, 20900 Monza (MB) si TVA: 10722620159.

Operatiunile de prelucrare a datelor legate de serviciile web ale acestui site se efectueaza la centrul operativ mentionat anterior si la sediul responsabilului de prelucrare a datelor si sunt administrate doar de personalul tehnic si operativ din Departamentele desemnate sau de eventuale persoane desemnate cu operatiunele de intretinere a platformei de colectare a datelor.

Comunicare date

Datele colectate pot fi comunicate unui responsabil cu operatiunile de prelucrare a datelor in timpul furnizarii serviciului web sau a consultarii paginilor; datele nu vor fi comunicate sau transmise altor entitati cu exceptia situatiei in care exista o autorizare explicita din partea utilizatorului sau conform obligatiilor legale.

Tipuri de date prelucrate si scopul prelucrarii

Date de navigare

Sistemele informatice si procedurile sotfware stabilite pentru functionarea acestui site web obtin, in timpul unei functionari normale, anumite date personale a caror transmitere este implicita in utilizarea protocoalelor de comunicare prin Internet.

Aceste informatii care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoane interesate identificate, dar care prin natura lor, prin intermediul elaborarilor si asocierilor cu date detinute de terti, ar putea permite identificarea utilizatorilor.

Aceasta categorie de date cuprinde:

Aceste date vor fi utilizate doar cu scopul de a obtine informatii statistice anonime privind utilizarea site-ului si pentru a controla functionarea corecta si vor fi sterse imediat dupa redactare. Datele pot fi utilizate ca dovada responsabilitatii in cazul unor ipotetice fraude informatice care ar prejudicia site-ul. Pentru informatii ulterioare va rugam sa consultati cookies policy prezentata pe site-ul todini.com

Date comunicate de utilizator

Transmiterea de date facultativa, explicita si voluntara catre acest site implica obtinerea adresei de mail a expeditorului interesat, necesara pentru a raspunde la cerere, precum si obtinerea altor eventuale date personale transmise.

Informatiile specifice se pot vizualiza in link in formularul de contact din site.

Modalitati de prelucrare si pastrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in timpul navigarii sunt prelucrate cu instrumente automatizate, prin intermediul unor sisteme strans legate de scopurile indicate si prin modalitati corespunzatoare pentru garantarea sigurantei si confidentialitatii conform dispozitiilor prevazute de articolul 32 GDPR.

Datele vor fi pastrate doar pe perioada necesara atingerii scopului pentru care au fost colectate si prelucrate.

Drepturile persoanei interesate si modalitati de functionare

Va informam de existenta dreptului Dvs. de a ne solicita accesul la datele Dvs. cu caracter personal, de rectificare, de stergere a acestora, de limitare a prelucrarii datelor care va privesc, de opozitie la prelucrarea acestora, de portabilitate a datelor (articolele de la 15 la 22 din reg. UE GDPR);

Puteti sa va exercitati propriile drepturi si sa cunoasteti terti ale caror date pot fi comunicate scriind la adresa e-mail privacy@todini.com sau puteti depune reclamatie la autoritatea garanta competenta.

Reclamatie catre autoritate

Dreptul de a depune reclamatie la autoritatea de control pentru protejarea datelor cu caracter personal va este recunoscut prin transmiterea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire la adresa: Piazza Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA; sau prin e mail autentificat adresat la protocollo@pec.gpdp.it, sau la o autoritate de control competenta dintr-o alta Tara a Uniunii Europene.

Last Update: 22/10/2018